Prisijungti     |    Registruotis    |    Pagalba

Sąlygos ir taisyklės

ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

 

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės PADANGOS-INTERNETU.LT  (toliau – PADANGOS-INTERNETU.LT, e-parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir PADANGOS-INTERNETU.LT kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su e-parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios PADANGOS-INTERNETU.LT ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu e-parduotuvėje.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę:
   1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
   1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
   1.3. juridiniai asmenys;
   1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2. Jeigu Jūs norite naudotis e-parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.
3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta  „Privatumo politika“.
4. Prekių kainos, nurodytos e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir PADANGOS-INTERNETU.LT laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e–parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Kitas žingsnis“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp PADANGOS-INTERNETU.LT ir Jūsų yra saugoma e – parduotuvėje ir Jums gali būti prieinama elektronine forma. 
6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą PADANGOS-INTERNETU.LT Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

 

II. JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e-parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. 
8. Jūs, naudodamasis e -parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis. 
9. Jūs e–parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
10. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 
11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
12. Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes. 
13. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti PADANGOS-INTERNETU.LT el.paštu info@ PADANGOS-INTERNETU.LT. PADANGOS-INTERNETU.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju PADANGOS-INTERNETU.LT ir turi teisę laikyti, kad veiksmus e-parduotuvėje atlikote Jūs.
14. PADANGOS-INTERNETU.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e-parduotuvės paslaugomis.

15. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. "cookies").Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

 

III. PADANGOS-INTERNETU.LT TEISĖS IR PAREIGOS

16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, PADANGOS-INTERNETU.LT turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats. 
17. PADANGOS-INTERNETU.LT pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti e – parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
18. PADANGOS-INTERNETU.LT įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis e–parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
19. PADANGOS-INTERNETU.LT, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

20. Už prekes Jūs galime atsiskaityti:
   20.2. išankstiniu banko pavedimu;    
   20.3. grynaisiais pinigais atsiėmimo metu. 

 

IV. PREKIŲ PRISTATYMAS

21. Kai priėmus užsakymą prekės pakraunamos Lietuvoje esančiame sandėlyje, PADANGOS-INTERNETU.LT įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes po apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje: 
   21.1. per 4 (keturias) darbo dienas, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 19.1, 19.3 punktus;
   21.2. apmokant pagal Taisyklių 19.2. punktą, prekės pristatomos per 4 (keturias) darbo dienas nuo patvirtinimo iš banko gavimo. 
22.Kai priėmus užsakymą prekės pakraunamos užsienyje esančiame sandėlyje, PADANGOS-INTERNETU.LT įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes po apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos arba užsienio valstybės teritorijoje: 
   22.1. per individualiai suderintą ir užsakymo patvirtinime nurodytą terminą, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 19.1, 19.3 punktus;
   22.2. apmokant pagal Taisyklių 19.2. punktą, prekės pristatomos per per individualiai suderintą ir užsakymo patvirtinime nurodytą terminą, skaičiuojant nuo patvirtinimo iš banko gavimo.. 
23. Prekes pristatys PADANGOS-INTERNETU.LT įgaliotas atstovas. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai. 
24. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų (pvz., garantinio talono ar pan.), Jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti PADANGOS-INTERNETU.LT.
   24.1. Jeigu Jūs neužsakote Prekės pristatymo paslaugos į Jūsų nurodytą vietą, tokiu atveju Jūsprivalote PADANGOS-INTERNETU.LT nurodytu laiku ir nurodytu adresu atvykti į PADANGOS-INTERNETU.LT prekių sandėlį ir atsiimti savo užsakytą prekę. Prekės atsiėmimo sandėlyje metu Jums perduodama Jūsų užsakyta prekė su originalia pakuote ir Jūs privalote pasirašyti važtaraštyje, kad prekę gavote. PADANGOS-INTERNETU.LT prekių sandėlyje nėra galimybių perkamų prekių apžiūrėti, išbandyti, kitaip patikrinti jų kokybės, kadangi tai nėra prekių sandėlio funkcija. Šiuo atveju laikoma, kad prekių pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta elektroniniu būdu, todėl pirkėjui yra suteikiama papildoma teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per septynias darbo dienas po prekės gavimo (kitaip tariant, prekės apžiūrėjimas, išbandymas, kitoks prekės kokybės ir komplektiškumo patikrinimas atliekamas paties pirkėjo pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku).
  24.2. Jums neatvykus PADANGOS-INTERNETU.LT nurodytu laiku atsiimti prekės iš sandėlio, ji bus saugoma ne ilgiau kaip 7 dienas, o dėl jos naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su PADANGOS-INTERNETU.LT. Jeigu Jūs atsiimate prekę iš sandėlio pavėlavę daugiau kaip 7 dienas, už kiekvieną paskesnę prekės saugojimo dieną iki jos atsiėmimo iš Jūsų bus imamas prekės saugojimo mokestis (2 proc. nuo prekės vertės už kiekvieną saugojimo dieną, tačiau iš viso ne daugiau kaip 50 Lt). Jeigu Jūs pavėluojate atsiimti prekę ilgiau kaip 30 dienų,PADANGOS-INTERNETU.LT atsiunčia Jums įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 7 dienas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Jums nesureagavus į įspėjimą, PADANGOS-INTERNETU.LT nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Jūsų sumokėtų už prekę pinigų jos saugojimo išlaidas, kurios negali viršyti 50 Lt, ir likusią pinigų sumą grąžina Jums į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
25. Pristatymo išlaidos į e-parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.

 

IV. PREKIŲ GARANTIJOS

26. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Jums išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstamame kitame dokumente. 
27. Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai. 
28. Turint pretenzijų dėl prekės kokybės Jūs galite kreiptis tel.: 8-652-11711 arba kreiptis adresu Verkių 30B .

V. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

30. Praėjus daugiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. 
31. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PADANGOS-INTERNETU.LT įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, nesant Jūsų prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Jums prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 72 valandas. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad PADANGOS-INTERNETU.LT neturi analogiškos prekės, jums bus per 72 valandas nuo šio paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai. 
32. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui. 
33. Tais atvejais, kai nepraėjus septynioms darbo dienoms nuo prekės pristatymo pranešate apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties (Taisyklių 33 p.), prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Kitais atvejais grąžinant prekes PADANGOS-INTERNETU.LT pageidauja, kad būtų laikomasi tų pačių reikalavimų arba dedamos maksimalios pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei.
34. Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. Paštu info@PADANGOS-INTERNETU.LT per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. 
35. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 33 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 10 darbo valandų, privalote kreiptis telefonu į PADANGOS-INTERNETU.LT. Atsisakę sutarties, per 3 (Tris) darbo dienas privalote telefonu arba el. paštu suderinti su pardavėju Prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju privalote grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 31 ir 32 punkto pirmo ir antro sakinio reikalavimus.  Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
36. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu: 
   36.1. perkami garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose laikmenose, kompiuterinės programos, ir Jūs pažeidėte pakuotės apsaugas (atplėšėte ar atidarėte pakuotę);
   36.2. Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. PADANGOS-INTERNETU.LT pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e–parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje. 
38. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
39. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
40. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
41. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.